• κοιτάξτε εδώ Κάτι γεροντοπαλίκαρα......!!!!!

    κοιτάξτε εδώ Κάτι γεροντοπαλίκαρα....που θα ζήλευαν πολύ πιο νεώτεροι......!!!!!

    ο Ralf Moeller ο Lou Ferrigno Και ο Arnold Schwarzenegger!!!